U Medveđi predstavljen prvi srpsko-albanski “Mali rečnik” u elektronskoj formi

Predstavnici Kancelarija visokog komesara OEBS-a za pitanja nacionalnih manjina iz Haga predstavili su danas učenicima albanske nastave iz osnovnih škola u Medveđi srpsko-albanski “Mali rečnik” u formi onlajn izdanja. 

Tihana Leko, ispred Visokog Komesara za nacionalne manjine OESC-a, koja je učestvovala u izradi rečnika, rekla je da je rečnik izdat u skladu sa preporukama Radne grupe osnovane pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja čiji je i opština Medveđa, član, i Studije za unapređenje nastave i učenja srpskog kao maternjeg jezika u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa.

Važno je znati službeni jezik države u kojoj živiš, zbog lakše integracije u društvo i zbog posla. Sa druge strane, služiti se maternjim jezikom, nacionalne manjine čuvaju svoju kulturu i tradiciju”, rekla je Tihana Leko.

“Mali rečnik” je na albansko-srpskom i srpsko-albanskom jeziku.
Koordinatorka izrade ovog rečnika Nataša Bošković rekla je da je ovo prvi ilustrovani srpsko-albanski/ albansko-srpski rečnik, prilagođen deci osnovnoškolskog uzrasta.

Predsednik opštine Medveđa, dr Nebojša Arsić je istakao značaj ovog projekta.

Učenje jezika je lična nadogradnja svakog od nas. Siguran sam da će učenje srpskog jezika u odeljenjima sa nastavom na albanskom jeziku, sada ići mnogo lakše i brže uz elektronsko izdanje srpsko-albanskog rečnika“, istako je Arsić.
Prezentaciji je prisustvovalo oko trideset učenika iz osnovnih škola na teritoriji opštine Medveđa.

Mogućnosti rečnika i kako se on koristi pokazali su predstavnici Kancelarije visokog komesara OEBS-a za pitanja nacionalnih manjina Tihana Leko i Nataša Bošković.

Prezentaciji su pored učenika OŠ Gornja Jablanica iz Medveđe, prisustvovala i deca iz osnovnih škola u Tupalu i Sijarinskoj banji.